Cees Groen

Magnetiseren

Magnetiseren is een behandeling die bestaat uit handoplegging met strijkbewegingen. Hierbij worden bepaalde plaatsen met energie ingestraald, die vervolgens door strijkbewegingen worden verdeeld over het lichaam. Door de plaatsen met een tekort aan energie in te stralen en daar waar een teveel aan energie is deze weg te nemen, ontstaat een toestand van evenwicht. Het is dit evenwicht dat kan leiden tot een verbetering van de gezondheid.

Voetreflexzonetherapie

In onze voeten (handen) komen zenuwlijnen van al de weefsels van ons lichaam aan de oppervlakte. Door deze punten te prikkelen, behandelen we alle organen en andere zaken in ons lichaam om ze weer nieuwe energie te geven. Hierdoor worden alle organen extra gestimuleerd en kunnen blokkades die aanwezig zijn gereinigd en opgeruimd worden.

Oogdiagnose

Het is een totaaldiagnose die zich, behalve op de feitelijke kwaal van de patiënt, ook richt op achterliggende factoren zoals erfelijke aanleg en verworven zwakten. Daarnaast tracht de oogdiagnose een verklaring te geven voor het ontstaan van ziekte bij die bepaalde patiënt, op basis waarvan een behandeling kan plaatsvinden, indien mogelijk en zo nodig in samenwerking met artsen, therapeuten en/of paramedici.

Naast alle therapieën is de VOEDING heel belangrijk

  • belangrijk is de juiste combinatie.
  • belangrijk is de juiste hoeveelheid.
  • belangrijk is wat wel en niet goed voor u is.